Tarnów, ul.Mickiewicza 17/9
tel. 14 627 22 55, fax. 14 627 47 74

biuro@bochenek.com.pl
 

Mieszkania

Budynki

Lokale

Grunty

Nasze usługiNewsletter


Typ   Nr   Woj   Miasto   Cena  

Doradztwo rynku nieruchomości


Dynamiczne zmiany polskiej gospodarki są nieodłącznie związane z inwestycjami na rynku nieruchomości. Ludzie zawodowo obsługujący rynek nieruchomości, zdają sobie sprawę jakie znaczenie dla danego przedsięwzięcia ma właściwe zlokalizowanie inwestycji. Musi ono uwzględniać specyfikę regionu, specyfikę terytorialna, infrastrukturę techniczną, strukturę zamieszkałej ludności, właściwy dobór skali inwestycji w danym regionie, właściwą lokalizację w odpowiednim miejscu w regionie i wiele innych czynników.

Elementy te w konsekwencji decydują o powodzeniu inwestycji lub totalnej klapie, która ma miejsce już niestety po zaangażowaniu olbrzymich środków finansowych.

Tak więc dla podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej, konieczne jest uwzględnienie i opracowanie olbrzymiej ilości informacji z różnych dziedzin:

 • obrotu nieruchomościami
 • zarządzania
 • wyceny
 • prawa
 • marketingu
 • finansów
 • prowadzenia spraw administracyjnych i sądowych do których dostęp jest najczęściej mocno utrudniony

Ponadto sama informacja jest tylko jednym z elementów koniecznych do podjęcia właściwej decyzji. Te infomacje musi zebrać i przetworzyć ktoś, kto bazując na posiada- nej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, potrafi właściwie ocenić jej jakość i przydatność dla danego przedsięwzięcia oraz skalę jej zastosowania.

Kto jest w stanie to zrobić?

Musi to być:

 • dojrzały specjalista,
 • posiadający wieloletnią praktykę na lokalnym rynku nieruchomości,
 • posiadający bogate doświadczenie zawodowe,
 • zaangażowany w procesy zachodzące na tym rynku,
 • cieszący się bardzo dobrą opinią pod względem uczciwości, rozwagi, doświadczenia i wiedzy,
 • budzący zaufanie.

Funkcję taką pełnią doradcy.

Osoba ta musi na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę w tym szerokim zakresie, mieć bieżący dostęp do całego spektrum informacji płynących z rynku nieruchomości i mieć właściwe rozeznanie w zakresie problemów występujących na tym rynku. Zapotrzebowanie na doradztwo będzie ciągle wzrastać jako, że prawdziwy rozwój rynku nieruchomości nastąpi dopiero po rozwinięciu systemu kredytowego i obniżeniu stóp procentowych.

Ze względu na rangę i skalę problemów, działalność taka nie może być działalnoś- cią wyłącznie indywidualną. Konieczne jest istnienie zorganizowanej grupy zawodowej takich ludzi, którzy poprzez ciągłe dokształcanie i wzajemną wymianę doświadczeń, wspartą olbrzymim doświadczeniem własnym, sprostają zapotrzebowaniu na te usługi.