Tarnów, ul.Mickiewicza 17/9
tel. 14 627 22 55, fax. 14 627 47 74

biuro@bochenek.com.pl
 

Mieszkania

Budynki

Lokale

Grunty

Nasze usługiNewsletter


Typ   Nr   Woj   Miasto   Cena  

Wycena nieruchomości


Wycena nieruchomości prowadzona od 1988 r.

Zakres wyceny.
 • Wycena nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Wycena maszyn i urządzeń

Ważniejsi zleceniodawcy.
 • Urząd Miasta Tarnowa
 • Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie
 • FSE "Tamel" Tarnów
 • Zakład Energetyczny TarnówM
 • Telekomunikacja Polska S.A.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Urząd Rejonowy Tarnów
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie
 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Sąd Rejonowy w Tarnowie
 • Prokuratura Rejonowa w Krakowie
 • PT "Czarny Potok" S.A.M
 • Firmy: "Oktan", "Rovita", "Auto-Ruch", "Opel Auto Ring", "Automotive", "Olimp", "Ankos", "Control-Proces SA", "PKN-Orlen SA", "Walmot SA", "Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o."
 • MPEC Tarnów
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Urząd Miasta Nowy Sącz"
 • Banki: "PKO SA", "PKO BP", "ING Bank Śląski", "Raiffeisen Bank"

Dodatkowe szkolenia w zakresie.
 • "Metodologia szacowania wartości nieruchomości jako zabezpieczenia kredytowego", PFSRM, Warszawa 1994
 • "Szacowanie wartości nieruchomości nabytych pod autostrady", PFSRM, Warszaw 1996
 • "Wycena dla potrzeb amortyzacji podatkowej", WACTOB, Warszawa 1997
 • "Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych", PSFRM, Warszawa 1998
 • "Wycena nieruchomości rolnych w świetle przepisów prawa i standardów zawodowych", PSFRM, Warszawa 2000
 • "Wycena dla celów kredytu hipotecznego udzielanego przez banki uniwersalne i hipoteczne" Warszawa 2004
 • "Wycena mienia Zabużańskiego" Warszawa 2006
 • "Analiza opłacalności inwestycji i wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia mieszanego metody pozostałościowej" Kraków 2008
 • "Analiza stóp zwrotu, wyznacznie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiz opłacalności inwestycji" Warszawa 2009