Tarnów, ul.Mickiewicza 17/9
tel. 14 627 22 55, fax. 14 627 47 74

biuro@bochenek.com.pl
 

Mieszkania

Budynki

Lokale

Grunty

Nasze usługiNewsletter


Typ   Nr   Woj   Miasto   Cena  

Wycena nieruchomości


Wycena nieruchomości prowadzona od 1988 r.

Zakres wyceny.
  • Wycena nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych
  • Wycena przedsiębiorstw
  • Wycena maszyn i urządzeń

Ważniejsi zleceniodawcy.
  • Urząd Miasta Tarnowa
  • Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie
  • FSE "Tamel" Tarnów
  • Zakład Energetyczny TarnówM
  • Telekomunikacja Polska S.A.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  • Urząd Rejonowy Tarnów
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie
  • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  • Sąd Rejonowy w Tarnowie
  • Prokuratura Rejonowa w Krakowie
  • PT "Czarny Potok" S.A.M
  • Firmy: "Oktan", "Rovita", "Auto-Ruch", "Opel Auto Ring", "Automotive", "Olimp", "Ankos", "Control-Proces SA", "PKN-Orlen SA", "Walmot SA", "Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o."
  • MPEC Tarnów
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Urząd Miasta Nowy Sącz"
  • Banki: "PKO SA", "PKO BP", "ING Bank Śląski", "Raiffeisen Bank"

Dodatkowe szkolenia w zakresie.
  • "Metodologia szacowania wartości nieruchomości jako zabezpieczenia kredytowego", PFSRM, Warszawa 1994
  • "Szacowanie wartości nieruchomości nabytych pod autostrady", PFSRM, Warszaw 1996
  • "Wycena dla potrzeb amortyzacji podatkowej", WACTOB, Warszawa 1997
  • "Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych", PSFRM, Warszawa 1998
  • "Wycena nieruchomości rolnych w świetle przepisów prawa i standardów zawodowych", PSFRM, Warszawa 2000
  • "Wycena dla celów kredytu hipotecznego udzielanego przez banki uniwersalne i hipoteczne" Warszawa 2004
  • "Wycena mienia Zabużańskiego" Warszawa 2006
  • "Analiza opłacalności inwestycji i wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia mieszanego metody pozostałościowej" Kraków 2008
  • "Analiza stóp zwrotu, wyznacznie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiz opłacalności inwestycji" Warszawa 2009